Cursus: Betekenis Kindertekeningen

image4

 3-DAAGSE CURSUS over de betekenis van kindertekeningen  

accreditatie FVB 24 punten,  NVPA , SKJ 14.50 punten

NFG registerleden 5 dagdelen, 10 punten

(3 middagen van 12.00   tot 17.00 uur)


2020

les 1 zaterdag 7 maart 2020

les 2 zaterdag 21 maart 2020  (verzet naar 19 september)

les 3 zaterdag 4 april 2020       (verzet  3 oktober)


2020

les 1 12 september 2020  (vervallen)

les 2 19 september 2020

les 3  3 oktober 2020


Plaats: Nuenen (bij Eindhoven) Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen.

Kosten:    € 320,-- 

inclusief: handout, materiaalgebruik, koffie, thee, fris, certificaat en accreditatie.  

Aanmelden : email theresa.foks@gmail.com 

ondervermelding van naam: adres, telefoon, beroep

en data van de workshop.


Doelgroep:  minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, zoals gz-psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, leerkrachten, gevorderde studenten beeldende therapie, vaktherapeuten.

Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 8.   


Leerdoelen:

1. Leren kijken naar kindertekeningen en de betekenis begrijpen in de context van de psychologische ontwikkeling en de persoonlijke omstandigheden van het kind. 

2. Het leren herkennen van specifieke en symbolische betekenissen in kindertekeningen. 

3. Het leren herkennen van signalen in een tekening die wijzen op een trauma of een ontwikkelingsachterstand.

Na afloop hebben de deelnemers meer zicht op de psychologische en emotionele betekenis van kindertekeningen van 2 tot 14 jaar.


Tijdens de lesdagen wordt de theorie in overeenstemming gebracht met praktijkervaringen. Leren observeren en interpreteren. 

Het is ook mogelijk om meegebrachte tekeningen te bespreken.

Tijdens de cursus wordt een huiswerk-opdracht gegeven waarbij een onderzoek naar een special symbolisch onderwerp in een tekening wordt uitgewerkt.


Verplichte literatuur: "Kinderen geven tekens  De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie." 

door Theresa Foks-Appelman.  Uitgeverij Eburon Delft (7e druk of eerder).


Aanbevolen: Tijdens de cursus worden diverse boeken besproken en aanbevolen over studie van symboliek alsmede speciale problematiek bij kinderen die herkend kunnen worden in tekeningen. 


De cursus is een verdieping van de theorie en praktijk vanuit de analytische psychologie zoals beschreven in het  het boek  "Kinderen geven tekens." (Foks)

De huiswerkopdracht wordt gegeven tijdens 2e les, digitaal inleveren in of vóór de 3e les.Aanmelden : email theresa.foks@gmail.com 

onder   vermelding van 

  1. naam: adres, telefoon, beroep 
  2. naam en data van de workshop.The very first scribbles

Draw Me a Picture by Theresa Foks-Appelman