Supervisie - Intervisie - collegiaal consult

COLLEGIAAL CONSULT

Multidisciplinaire INTERVISIE

COLLEGIAAL CONSULT

Therapeuten kunnen vragen hebben waarvoor  ze bij hun supervisor of op hun werk niet terecht kunnen.


Een individueel collegiaal consult kan dan een mogelijkheid bieden om samen te kijken naar het probleem, de vraag of  een therapiesessie . 


Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.


De prijs van een  consult is € 75,-- per uur.SUPERVISIE

Multidisciplinaire INTERVISIE

COLLEGIAAL CONSULT

 Supervisie Sandplay

 Leertherapie  Sandplay


 1. De leertherapie ISST Sandplay is geaccrediteerd door RVB (max. 40 sessies, 1 punt per sessie)
 2. Individuele  en groeps-Sandplay therapie supervisie 
 3. Sandplay Supervisie- uren tellen niet ter verkrijging van registratie punten voor vaktherapeuten


Meer info : 


theresa.foks@gmail.com

Multidisciplinaire INTERVISIE

Multidisciplinaire INTERVISIE

Multidisciplinaire INTERVISIE

 • Maandelijkse  intervisie bijeenkomsten
 • Doel:   Leren van Elkaar (accreditatie van RVB 1 punt)
 • Op zaterdagmorgen van 10.00 - tot 12.00 uur  in mijn praktijk Op Zolder  in Nuenen


 • Onderwerpen:
  -     casusbesprekingen
  -       boekbesprekingen 
 •  vakliteratuur - speciale thema's

De naam zegt het al. LVE = Leren Van Elkaar

In deze intervisiegroep leren wij van elkaar's ervaringen, problemen en oplossingen die wij tegenkomen in ons werk met kinderen, ouders en gezinnen 

Coördinator: Theresa Foks-Appelman. 

Ik bedenk voor iedere bijeenkomst een thema en ik bereid deze voor.

Er kan nog een nieuwe groep samengesteld worden. 

Multidisciplinair of ook alleen vaktherapeuten/speltherapeuten. 


Aanmelden en vragen per email.

theresa.foks@gmail.com 

Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

(€ 20,-- p.p.)


Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 6.