Wat is ISST Sandplay Therapie

zand en water de oermaterie van de aarde

Theoretische basis en opleiding Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie 

 International Society for Sandplay Therapy ISST


------------------------------

Het spelen met zand is voor praktisch ieder kind een bekende bezigheid. Zowel in de eigen achtertuin als in speeltuinen. Op de meeste scholen en kinderdagverblijven, maar ook in spelkamers van kinderpsychologen en speltherapeuten staan zandbakken in verschillende vormen en maten. Er is een op de Jungiaanse theorie gebaseerde methodische zandspeltherapie die in de Duits sprekende landen Sandspiel wordt genoemd en in het Engels Sandplay is genoemd. In Nederland wordt ook de naam Sandplay gebruikt. Reeds in 1929 werd het spelen met zand en miniaturen gebruikt als diagnostisch materiaal (Lowenfeld). Over Sandplay therapie is en wordt wereldwijd gepubliceerd met casusbeschrijvingen, methodiek en theorie door therapeuten met verschillende achtergronden.

Geschiedenis
Sandplay therapie is in Zwitserland ontwikkeld door Mevrouw Dora Kalff (1904-1990) die als kindertherapeute samenwerkte met C.G. Jung in Zürich. Zij ging in 1956 ging naar Engeland en maakte kennis met de test “World Technique” van Margareth Lowenfeld. Hierbij werd al gebruik gemaakt van zand en miniaturen als diagnostisch materiaal. Dora Kalff ging terug naar Zwitserland waar zij ontdekte dat de fasen in een therapieproces overeenkomsten vertoonde met de ontwikkelings-psychologische theorie van Erich Neumann, arts, filosoof en analyticus.

Haar boek “Sandspiel, Seine heilende Wirkung auf die Psyche” (1972) werd in het Engels vertaald "Sandplay, a Psychotherapeutic Approach to the Psyche". Dora M. Kalff,  Martin Kalff.

Daarna zijn vele boeken in vele talen over ISST Sandplay therapie verschenen.

Dora Kalff studeerde ook in Japan waar Sandplay in hoge mate paste in de filosofische denkwereld van het moderne Zen-boeddhisme waar men zwijgt en afwacht wat het innerlijk te zeggen heeft. In 1986 werd de ISST opgericht ( International Society for Sandplay Therapie) en in vele landen ontstonden nationale verenigingen. In Nederland bestaat de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie (NVST). In de ISST zijn nu vele landen uit de Aziatische regio aangesloten als Member Society. Een keer per 2 jaar is er een internationaal congres waar ISST Sandplaytherapeuten elkaar ontmoeten en leer- en behandelervaringen door middel van casus besprekingen en presentaties met elkaar worden gedeeld.

Analytische theorie
Hoewel C.G. Jung zelf geen specifieke theorie ontwikkelde over spel-therapie voor volwassenen of voor kinderen schrijft hij wel over het belang van de werking van spelen-als-een-kind op de psyche van de mens. In zijn memoires “Erinnerungen, Träume, Gedanken” (1961) schrijft hij over een periode in zijn leven waarin hij in zich depressief voelde. Al spelend met steentjes aan het water, bouwde hij huizen en kastelen, torens en zelfs een heel dorp. Iedere middag ging hij naar de oever van het meer en speelde in het zand en bedacht nog dat de mensen wel zouden denken dat hij “kinds” ging worden. Maar hij beschrijft ook hoe zijn gedachten weer helder werden en hoe hij de creatieve krachten weer herinnerde die hij als spelend kind had gevoeld. Een van de grondgedachten van de Jungiaanse analytische theorie is het bestaan van het Zelf, een innerlijke, gezonde dynamiek die in ieder mens aanwezig is en die ervoor zorgt dat groei en ontwikkeling mogelijk is. Dit proces van ontwikkeling dat ook wel bewustwording of individuatie wordt genoemd is in alle tijden en alle culturen op symbolische wijze uitgedrukt in wat wij nu “Kunst” zouden noemen: beeldhouwen, tekenen, schilderen, muziek, dans, toneel, rituelen en verhalen vertellen.

Individuatieproces in Sandplay
Bij aanvang van de therapie, als het kind/de cliënt nog moet wennen aan het spelen in de zandbak en de miniaturen komen vaak eerst nog realistische scènes in beeld, voorvallen en gevoelens uit het dagelijkse leven. Daarna, als het ware met meer vertrouwen en verdiept in het spel, worden diepere lagen van de psyche aangeboord die wij in onderstaande fasen herkennen. Het is niet altijd zo dat een sandplay proces in al deze fasen wordt doorlopen. Maar meestal kunnen de fasen wel herkend worden. 

Opleiding  tot NVST /ISST Sandplay therapeut


De opleiding tot  ISST Sandplay therapeut, methode Dora Kalff bestaat uit:

1. leertherapie: een persoonlijk Sandplay proces bij een gecertificeerd ISST Sandplay therapeut

2. theoretische studie en symboolstudie

3. supervisie en intervisie . 

4. De studie wordt afgesloten na een internationale  positieve beoordeling van een casusverslag.


Meer informatie op de site van de  NVST    Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie en de International Society for Sandplay Therapy    ISST


Literatuur

Bradway Kay and Barbara Mc Coard (1997) Sandplay - Silent Workshop of the Psyche, Routledge . New York
Amman, Ruth (1987) Heilige Bilder der Seele. Das Sandspiel, der Schöpferische Weg der Persönlichkeitentwicklung. Kösel Verlag. München.
Foks-Appelman, Theresa (2004) Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische psychologie. Eburon Delft.
Jung C.G.. (1993) De mens en zijn symbolen, Lemniscaat Rotterdam
Gonthard von, Alexander (2007) Theorie und Praxis der Sandspieltherapie. Ein Handbuch aus kinderpsychiatrischer und analytischer Sicht. Verlag W. Kohlhammer.
Kalff, Dora (1980, Sandplay, psychotherapeutic approch to the psyche. Sigo Press, Boston. Neumann, Erich (1993) The Origins and History of Consciousness, Princeton University Press. Weinrib, Estelle L. (1983) Images of the Self. The Sandplay Therapy Process. Sigo Press, Boston 

Journal of Sandplay Therapy P.O. Box 4847 Walnut Creek CA 94596 U.S.A.Hier vindt U sandplay figuren die in Duitsland te bestellen zijn. 

Complete Sandplay collection ( only US)

Video : the first play in sand by a todler

sandplay and play