Workshop De therapeutische betekenis van spel

image39

Studiedag  over de therapeutische betekenis van kinderspel

(1 dag  van 10.30  tot 17.00 ) ​​

accreditatie Register Vaktherapeutische Beroepen  (5 punten)  

Observatie en analyse  van  de symboliek  en betekenis van spel. 
Symboliek  en archetypen. De betekenis van spel in de ruimste en diepere betekenis, zoals de betekenis van het spel met  draken, helden, monsters, prinsessen en de gouden bal.


2020

Donderdag 23 april 2020

donderdag 24 september 2020


Plaats: Nuenen. Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder
Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen
Kosten    €  195,-- (incl. handouts) 

Doelgroep:
Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, studenten creatieve therapie, vaktherapeuten ieder medium.

Minimaal 6 , maximaal 8 deelnemers

Onderwerpen
De spelontwikkeling van kinderen van 2 tot 14 jaar.
Herkenning van de manier van spelen en de betekenis van spel in de context van de ontwikkelings psychologische fase waarin het kind zich bevindt.
De diepere en symbolische betekenis van spelen in de ruimste zin van het woord: toneelspelen, rituelen, dansen, muziek, tekenen, bouwen.

Het belang van het spel met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, welzijngevoelens en zelfvertrouwen van het kind.

Aandachtspunten:   agressie in spel, gevaarlijk spel, pesten, oorlogsspel, computergames.

Leerdoelen:
- herkennen van spelsituaties en de betekenis daarvan met betrekking tot het ontwikkelingsproces van het kind
- de diepere betekenis van spel begrijpen en van daaruit spelopdrachten aanbieden bij speciale problematiek.
- spel als interventie hanteren in een therapeutisch proces
- met ouders, opvoeders en hulpverleners kunnen communiceren over de betekenis van het spel van het kind.
-Het geven van adviezen aan ouders, school, ouders, hulpverleners op het gebied van spel en het spelen met videogames en computerspel

- Laatste onderzoeken naar de betekenis positieve en negatieve gevolgen van computerspel en videogames
- Gevaarlijk spel, pesten en verslaving herkennen en indien nodig adviseren of behandelen.

aanbevolen literatuur: 
--"Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie. " door Theresa Foks-Appelman.
Uitgeverij Eburon, Delft (vanaf 4e druk).
--  Creative Interventions with Traumatized Children. ed. Cathy Malchiodi, The Guilford Press, London.

- Breaking the Silence. Cathy Malchiodi

- Moral Combat. Why the war on violent games is wrong (2017) .Ferguson & Makey. b


aanmelden onder vermelding van 

  1. naam, adres, telefoon en beroep, 
  2. naam en datum workshop.

email : theresa.foks@gmail.comVideo over slangachtige tekeningen en -spel (Engels)

Drawings and playing in snake-like forms