Workshop Introductie ISST Sandplay therapie

image27

ISST Sandplay en Sandtray therapie

(1 dag) van 10.30 tot 17.00 uur 

Accreditatie SRVB  (7 punten)  

2020
zaterdag 14 maart 2020 (verzet naar 2 mei) nog enkele aanmeldingen mogelijk)

donderdag 17 september 2020


Minimaal HBO opgeleide en  erkend   gediplomeerde HBO  en geregistreerde vaktherapeuten/speltherapeuten, klinisch psychologen, orthopedagogen

(Niet bedoeld voor coaching  e.d.)


Plaats: Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder
Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen 
Kosten €   195,-  inclusief  handout, certificaat en accreditatie. 

(Neem je eigen lunch mee. Voor  een vegetarische soep wordt gezorgd).

Minimaal 6 maximaal 8 deelnemers. Uiterlijk 2 weken tevoren wordt bericht gegeven over definitieve doorgang van deze workshop.

Theresa  Foks -Appelman is internationaal docent  ISST  Sandplay therapeut en  gecertificeerd lid, docent (TM)  en supervisor in ISST Sandplay therapie van de ISST  International Society for Sandplay Therapy.
Bestuurslid van NVST Ned. Ver. voor Sandplay Therapie (www.sandplaynederland.nl)
Aanmelden voor deze workshop per email : theresa.foks@gmail.com) onder vermelding van :  naam, adres, telefoonnummer en beroep en datum van de cursus.

Doelgroep
Voor deze lesdag is de vooropleiding Minimaal HBO-gediplomeerde  hulpverleners die reeds therapeutisch werken met kinderen, zoals psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten,  gevorderde of afgestudeerden studenten aan erkende HBO opleiding creatieve therapie, vaktherapeuten, media: beeldende of  speltherapie.

Onderwerpen 
Kennismaking met verschillende methoden van zandspel voor kinderen, jongeren en volwassenen zoals de meer directieve, oplossingsgerichte sandplay therapie, maar  ook de symbolische Jungiaanse methode van ISST sandplay therapie, methode Dora Kalff.

Tevens:

  • De symbolische betekenis van zand en water.
  • Casus voorbeelden van diverse methoden van zandspel en sandplay.
  • Zelf ervaring opdoen door het maken van een persoonlijk zandbeeld.
  • Ervaring opdoen met observeren en interpreteren van een zandbeeld.

Aandachtspunten

De verschillende vormen van therapie die Sandplay worden genoemd. 

De verschillende therapieën die gebruik maken van zand, water of miniaturen als non-verbale of als directieve, oplossingsgerichte therapie.

Welke methode  kan je direct kan toepassen  vanuit je huidige beroep en voor welke methode  kan je een meer uitgebreide, internationale ISST opleiding volgen.
De rol van de  sandplay therapeut in het geven van opdrachten vanuit de eigen theoretische opleiding en ervaring. 

Literatuur

Sandplay Therapy:  Kay Bradway and Barbara McCoard

Sand, Water, Silence The Embodiment of the Spirit: Mary Jane Markell

Sandtray therapy: second edition:  Linda Homeyer & Daniel Sweeney

Sandplay: A Therapeutic Approach to the Psyche: Dora M. Kalff.


aanmelden:  email theresa.foks@gmail.com

  1. naam, adres, telefoon en beroep
  2. naam en datum workshop5 daagse Cursus Spelobservatie en Sandplay oktober/november 2020

Meer info    :     Rino Utrecht  : 

docenten : Th. Foks-Appelman, en dr. J. Hees-Stauthamer