Recensies

image35

Uitg. Eburon Delft 2004, 7e druk (2018)
Vertaald in het Engels 'Draw Me a Picture
Hebreeuws  (2009) en Chinees (2011)​2e druk 2018

Titelinformatie afkomstig van het Biblion BV Datum 11.06-2004
'De schrijfster, creatief therapeute, geeft de lezer inzicht in de relatie tussen tekeningen en de psychologische ontwikkeling van kinderen van 2 jaar tot en met de puberleeftijd. Tekeningen worden gezien als een symbool van communicatie en als weerslag van de emotionele belevingswereld. Bij het zoeken naar de betekenis wordt gerefereerd naar de tekening als archetypisch fenomeen en symbolische taal, volgens de analytische theorie van Jung en Neumann, waarbij vormen verwijzen naar een universele onbewuste menselijke betekenis. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden worden de verschillende universele ontwikkelingsstadia van de kindertekening belicht in relatie met de leeftijdsfasen van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. In dit interessante boek wordt de diepere betekenis voor de lezer, gedragswetenschapper en ouders, verder geconcretiseerd aan de hand van tekeningen van mens, huis, boom, dieren en fantasiefiguren waarbij extra aandacht besteed wordt aan eht gebruik van kleuren. Drs. C.Y.C.M. Bun-Wasser.'

Tijdschrift voor Creatieve Therapie (2004-3)
'Het boek begint met enkele theoretische kaders, waarin de (normale) ontwikkeling van kindertekeningen (en spel) en de relatie met de psychische groei naar voren komt. Deze theorieën hebben betrekking op de ontwikkelingspsychologie, Jungiaans analytische therapie, perioden uit de kunstgeschiedenis en Sandplay therapie. Ook worden mythologieën gebruikt om het geheel te ondersteunen. In elk kind zit de archetypische ontwikkeling van onze voorouders: ' Het schuine of driehoekige dak komt in alle kindertekeningen voor, ook in die landen waar huizen met schuine daken praktisch niet voorkomen.' (p. 79) Er worden diverse kindertekeningen geanalyseerd. Deze voorbeelden volgen het kind van peuter tot puber. De auteur kijkt bij het interpreteren van de tekeningen ook naar de symbolische betekenis van figuren, kleuren, vormen e.d. Extra benadrukte knie in een tekening  kunnen bijvoorbeeld wijzen op stijfkoppigheid, maar gelukkig blijft de schrijfster met haar interpretatie ook bij het dagelijkse leven, het kan ook verwijzen naar het kind dat op zijn knieën gevallen is. Het boek geeft een mooi, doch bescheiden interpretatiekader voor het analyseren van (kinder)tekeningen. Er wordt benadrukt om met voorzichtigheid te interpreteren, rekening houdend met de verschillende invalshoeken. Ik kan me zelfs voorstellen dat meerdere media gebruik kunnen maken van dit boek om bijvoorbeeld het spel of de dans van het kind te kunnen interpreteren.'
Recensie geschreven door Geertje Engel