Lezingen

Lezingen over kindertekeningen, kinderspel of  Sandplay speciaal  voor

  •  jeugdzorg
  •  pedagogisch medewerkers ziekenhuis
  •  kinderdagverbijven
  •  kindercoaches
  •  sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen​
  • basisschool leerkrachten
  • young-professionals psychologie en pedagogiek


  • teams huisartsen praktij


Prijsindicatie:  €  145, --   per uur

 excl. reiskosten.


info: theresa.foks@gmail.com

De lezingen zijn vooral geschikt voor hulpverleners en medewerkers  in de jeugdzorg.

De onderwerpen zijn vooral gericht om  herkenning van signalen in tekeningen en spel.


Daarom niet zo geschikt voor ouderavonden waar meer 

opvoedkundige of pedagogische onderwerpen over spelen in het algemeen aan de orde zullen komen.


Specifieke vragen over problemen kunnen bij een dergelijke  algemene lezing  over therapie en tekeningen of spel beter niet aan de orde komen, terwijl ze misschien wel door de ouders ter sprake kunnen worden gebracht.


Om privacy redenen en om ouders en kinderen te beschermen tegen oneigenlijke of te vroege  interpretaties is het beter om tijdens ouderavonden pedagogisch spelmateriaal te bespreken.