Privacy beleidIk doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent onder meer dat ik: 

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

-ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

- indien ik foto's maak of tekeningen krijg of werkstukken/zandbeelden deze anoniem en beveiligd worden gearchiveerd.

-dat u ten allen tijde recht heeft om mij te vragen om deze afbeeldingen aan u digitaal of geprint terug te geven, op te sturen, te vernietigen of te deleten.

Als uw behandelend (leer)therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog (na toestemming van U)  voor de volgende doeleinden gebruikt worden.

- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, advies (supervisie/intervisie)

-een klein deel van de gegevens van uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren  en expliciet schriftelijk toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Er zijn afspraken gemaakt dat bij sluiting van mijn praktijk de dossiers (digitaal) worden veiliggesteld en voor zover op papier op veilige manier worden vernietigd. 

Privacy op de factuur

Op de nota die u ontvangt staan gegevens zoals:

- uw naam, adres en woonplaats

- de data van de consulten/leertherapie

- de kosten.

Aldus opgemaakt te Nuenen

Theresa Foks-Appelman

21 mei 2018.

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar

theresa.foks@gmail.com